Donacije

Kao i u drugim zemljama, tako je i u Srbiji uočena potreba za transparentnim finansiranjem i radom političkih stranaka, primenom mera za suzbijanje i sprečavanje korupcije, te pozitivnim rešenjima koja regulišu ovu oblast u zemljama EU. U skladu sa navedenim, urađena je verzija novog Zakona o finansiranju političkih stranaka, koja uključuje preporuke Evropske Komisije i Venecijanske Komisije Saveta Evrope.

Važećim Zakonom  o  finansiranju  političkih  stranaka ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 75/2003 - ispr., 60/2009 - odluka US i 97/2008), iz 2003. (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se   finansiranje  redovnog  rada  političkih  stranaka  i  finansiranje  izbornih kampanja  učesnika na izborima, kao i izvori finansiranja, način  evidentiranja i kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka.
Ukoliko želite da pomognete rad Republikanske stranke možete izvršiti donaciju na devizni račun u Komercijalnoj banci

Broj deviznog računa Komercijalne banke :  0070400002701
IBAN ( International Bank Account Number) : RS35205007040000270172

Close