O nama

Naša misija

Republikanska stranka (skraćeno: "RS-RP" ) je vanparlametarna politička stranka u Republici Srbiji. Predsednik stranke je Nikola Sandulović. Zadatak političkog rada političke stranke Republikanska stranka – Republikánus pártje da oblikuje društvo tako da bi pojedinac mogao da živi slobodan i siguran. Malo ideja ima takvu snagu kakvu ima demokratija. Ona daje ljudima obećanje o slobodi tako da sami gospodare svojom sudbinom. Naše ubeđenje proizilazi iz uverenja da je svako ljudsko biće jedinstveno i da ima sopstvenu vrednost, a što je duboko ukorenjeno u shvatanju čoveka. U tom smislu zalažemo se za potpuno izjednačavanje svih nacionalnih zajednica na teritoriji Republike Srbije, što znači zabranu pozitivne i negativne diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti svakog građanina i svake građanke Republike Srbije.

Osnovni postulati RS čine sloboda, demokratija, sigurna ekonomija, obezbeđeno zdravstveno i penziono osiguranje i očuvanje integriteta i suvereniteta države Srbije.

Republikanska stranka – Republikánus párt deluje kao samostalna stranka slobodnih, ravnopravnih, slobodoumnih i odgovornih članova/članica, koji/koje politički i društveno deluju zarad ostvarenja programskih načela i ciljeva Republikanske stranke.

Naše ubeđenje proizilazi iz uverenja da je svako ljudsko biće jedinstveno i da ima sopstvenu vrednost, a što je duboko ukorenjeno u shvatanju čoveka. To je shvatanje koje obeležava razvoj zapadne civilizacije i kojem je snagu ulila hrišćanska vera. Ovo uverenje čini osnovni preduslov za stvaranje slobodnog društva i razvoja.

U shvatanju svakog ljudskog bića kao jedinstvene ličnosti leži i obaveza da  se ljudima pruži mogućnost da ostvare svoje ideje i stremljenja. Ono čini osnovu težnji da se pruže pravedni preduslovi svim ljudima.

Sloboda pojedinca se mora ujediniti sa preuzimanjem odgovornosti i saradnjom.Pojedinac mora težiti da živi u skladu sa uslovima koje zajednički život propisuje, a i preuzeti odgovornost za sopstvene postupke. Samo stvarno slobodan čovek može preuzimati odgovornost .

Težnja da se budućnost oblikuje prema potrebama i zahtevima ljudi jeste neprekidni tekući rad. Tu nije moguće jednom za svagda izvestiti o datom modelu društvene organizacije, zacrtavati utopije društvene organizacije koje će po svaku cenu ostvarivati- znači, pretiti samoj slobodi.

Današnje društvo je rezultat napora mnogih generacija. Pruža nam se dakle, mogućnost da u oblikovanje sutrašnjeg društva prenesemo kulturne vrednosti i kulturnu sredinu koju smo nasledili. Društvo se može dalje usavršavati samo radikalnim promenamazasnovanim na iskustvu zapadne civilizacije, na poštovanju različitog društvenog života i na saznanju mnogostranih kvaliteta ljudi.

 

 

Osnivački akt Republikanske stranke možete pogledati i preuzeti

 1. Rešenje o osnivanju -  1 strana ; 2 strana
 2. Potvrda o registraciji -  Republikanska stranka
 3. Obaveštenje o razvrstavanju - Delatnost

Postanite član Republikanske stranke

Ukoliko želite da postanete član Bolji ljudi, za bolje sutra!Republikanske stranke , molimo Vas da popunite ovaj formular Postanite Republikanac.

Vaše interesovanje

 • Administracija
 • Kampanja
 • Odnosi sa javnošću
 • Organizatorske sposobnosti
 • Parlamentarna borba i aktivnost
 • Saradnja sa drugim političkim organizacijama

REPUBLIKANCI

 • Zašto izabrati Republikansku stranku
  Naše ubeđenje proizilazi iz uverenja da je svako ljudsko biće jedinstveno i da ima sopstvenu vrednost, a što je duboko ukorenjeno u shvatanju čoveka. To je shvatanje koje obeležava razvoj zapadne civilizacije i kojem je snagu ulila hrišćanska vera. Ovo uverenje čini osnovni preduslov za stvaranje slobodnog društva i razvoja.
 • Istorija je na našoj strani
  Nikola Sandulović predsednik Republikanske stranke je čovek čija porodica ima političku prošlost i svojevrstan politički pedigre. Deda, čije ime nosi, jedan je od stvaralaca Jugoslavije i čovek koji se zalagao za suživot svih nacionalnosti u jednoj demokratskoj harmoniji koja je trebala, ali se nije desila za vreme vladavine Josipa Broza Tita. Takođe je bio i osnivač i zagovornik ideje o osnivanju Republikanske stranke, pa je sa svojim kumom, Ljubomirom Stojanovićem, akademikom 1919. godine osnovao prvu stranku koja se zvala Demokratska Republikanska stranka, koja je 1920. godine promenila svoje ime u Jugoslovensku republikansku stranku. Pomenuta stranka je funkcionisala do 1946. godine, kada je Tito, dekretom ukinuo njeno postojanje i uveo jednopartijski sistem koji je trajao 50 godina. Deda Nikole Sandulović je u Londonu, 1948. godine prvi objasnio ko je zaista Josip Broz Tito, ko stoji iza njega i šta je krajnji cilj stvaranja Jugoslavije i sa kojim posledicama će se ta priča završiti. S tim činom je zatvorio svoja vrata na ovim prostorima i postao je jedan od najtraženijih političkih protivnika Josipa Broza Tita. Iz Londona je otišao za Varšavu i tamo je nastavio svoje političko delovanje.
 • Sloboda, jednakost, pravna država
  Sloboda i demokratija su preduslov jedno drugome. Narodna uprava je rođena iz težnje da se ljudi oslobode od prinude i potlačenosti. Osnove demokratije su ideje o jednakoj vrednosti svih ljudi, bez obzira na pol, rasu i poreklo. Ona se ostvaruje slobodnim izborima sa opštim i jednakim pravom glasa. Demokratija pretpostavlja slobodu izgovorene i pisane reči, te i ekonomsku slobodu. Slobodna konkurencija između pogleda, ideja i stavova je njen životni nerv. Sloboda je preduslov odgovornosti- samo slobodni ljudi mogu snositi odgovornost za sebe same, svoje bližnje i društvo. Odgovornost je na odgovarajući način preduslov slobode. Obzir i tolerancija daju slobodi ljudsku sadržinu. Etika i moral, koji svoje korene imaju pre svega u hrišćanstvu, daju snagu i smisao.

Close