Završni račun Republikanske stranke

Završni račun Republikanske stranke

Završni račun Republikanske stranke

Redovne godišnje finansijske izveštaje (završni račun) na kraju fiskalne godine moraju da podnesu sva pravna lica i preduzetnici. Republikanska stranka predstavlja bilans stanja i završni račun za prethodnu godinu.

admin

Close